Nieuws HSV De Brasem

     Beste Leden,

 

    De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensive rol in het verenigingsleven.

    Het versturen van de acceptgiro's en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren

    van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

 

    Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van 

    Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies voor u in.?

 

    Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens de Brasem, de leden

    zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met een acceptgiro en machtigingsformulier.

    Acceptgiro wordt opgehoogd met € 5,- admin-kosten. Incasso is gratis.

 

    Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de Vispas rechtstreeks naar u toe.

 

    Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks kunnen doen bij

    Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358  ( €1,- per gesprek).

 

     ATTENTIE:  Sportvisserij Nederland stuurt half maart de leden die nog niet hebben betaald een papieren herinnering.

    Tip van uw penningmeester geef een machtiging af dit scheelt voor u contributie geld en voor de vereniging kopzorg en veel werk.  

 

       Via dit platvorm kunnen sportvissers: www.mijnsportvisserij.nl 

     * Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden, en een MeeVistoestemming aanvragen.

     * Een adreswijziging doorvoeren, de Vispas per einde van het jaar opzeggen.

     * De keuze tussen Visplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven.

     * Een duplicaat Vispas bestellen. Na bestelling van een duplicaat kan er een nieuw tijdelijk bewijs worden gedownload door het lid.

     * Als de acceptgiro leden voor 4 dec. betalen ontvangen ze de Vispas 2021 voor 1 jan. 

     * Komt de betaling later, krijgt u een tijdelijk bewijs van lidmaatschap via e-mail.

       Daarnaast staat erop www.mijnsportvisserij.nl een tijdelijk bewijs klaar. Later volgt de Vispas.

 

       Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09.00- 17.00 te bereiken en kunnen eventuele problemen

       meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuiteit wat betreft de ledenadministratie.

 

       Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 t.n.v Sportvisserij Nederland.

       Vermeld altijd uw vispasnummer bij het betalingskenmerk/ omschrijving.

 

       Met vriendelijke groet,

 

       Het bestuur van hsv de Brasem.  e-mail: geertblokzijl@gmail.com

 

       Beste Jeugdleden, 

       Jeugdleden tot 14 jaar die een gratis visvergunning krijgen van de Brasem, krijgen deze vanaf nu thuis gestuurd.

       De hengelsport federatie heeft alle adressen in haar bestand opgenomen. Er zijn nu enkele leden die hierdoor twee kunnen krijgen

       Nieuwe leden kunnen zich nu ook bij de federatie of bij het bestuur van de Brasem telf. 0618929340 opgeven.

       Leden die 14 jaar zijn geworden, krijgen bericht, en worden automatisch uitgeschreven, deze dienen nu
       een senior Vispas  bij zich te hebben.Aan te vragen via www.mijnsportvisserij.nl of VBL formulier

       Deze zijn te koop bij de verkoopadressen, op de site van de Brasem.
       Of opgave bij Sportvisserij Groningen Drenthe.  0592-542890   (o.v.v. de Brasem 024). of sportvisserijnederland.nl

 

      Als u gaat verhuizen, of uw lidmaatschap wil opzeggen geef dit dan op tijd door.!!