Reglement De Brasem

Wedstrijdreglement h.s.v. De Brasem Nieuwlande

Iedere deelnemer/ster wordt geacht dit reglement te kennen en stipt na te leven.

Elk onsportief of aanstootgevend gedrag van de deelnemer, kan tot zijn/haar diskwalificatie leiden.

Hengelkeuze en lengte zijn vrij. Er mag met één hengel tegelijk    gevist worden.

Er wordt gevist op gewicht. Alles telt m.u.v. snoek en snoekbaars.

Het optuigen en peilen voor aanvang van de wedstrijd is onbeaasd toegestaan.

Het is verboden voor aanvang van de wedstrijd te voeren.

Na het eerste signaal mag er worden gevoerd en gevist. Zwaar voeren is toegestaan tot 5 minuten na aanvang van de wedstrijd. Daarna mag er  alleen licht bijgevoerd worden. Hier zal streng op worden toegezien.

Het voeren en/of vissen met verse vase, gekleurde maden, imitaties en gebruik van kleurstoffen in voer of lokaas is verboden.

Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd. Het vistuig dient onmiddellijk uit het water verwijderd te worden. De tijdens dit signaal aangehaakte vis telt nog mee.

Reclames dienen direct, ter plaatse, tijdens het wegen bij de wedstrijdleiding te worden ingediend. De uitspraak van de wedstrijdleiding is bindend voor alle partijen.

Deelnemers mogen m.u.v. mindervalide deelnemers geen hulp van anderen aanvaarden.

De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd af te gelasten, in te korten of uit te stellen bv. bij slecht weer of onweersbui.

Alle wettelijke bepalingen zijn ook bij de wedstrijd van toepassing. De HSV "De Brasem" is niet aansprakelijk voor het gebruik van verboden materialen en vistuigen, diefstal of letsel van de deelnemer/ster voor, gedurende of na afloop van de wedstrijd.

Bij overtreding van dit reglement valt men buiten de prijzen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald. Indien dit niet door omstandigheden kan, dan dient men dit te melden bij de wedstrijdleiding!
PRIJZEN DIE NIET WORDEN AFGEHAALD VERVALLEN AAN DE VERENIGING.

Bij een koppelwedstrijd mogen de deelnemers niet verder dan één meter uit elkaar zitten. Bij extreme weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding ontheffing verlenen om verder uit elkaar te mogen zitten. Dit zal dan bij de loting bekend worden gemaakt. Verder is bij een koppelwedstrijd het vissen met 2 personen verplicht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Wij wensen u een sportieve wedstrijd toe.
Bestuur h.s.v. De Brasem